بیدارشهر

کوره پز خانه های سنتی عامل آلودگی هوای آران و بیدگل و کاشان

جدول وزن و قد به تفكيك دختر و پسر تا 8 سالگي آمده است بر طبق استاندارد مك لارن

سن

قد پسران cm

قد دختران cm

وزن پسران kg

وزن دختران kg

نوزاد

5/50

50

3/3

2/3

1 ماهگي

55

54

3/4

4

3 ماهگي

61

60

6

5/5

6 ماهگي

68

66

8

7

9 ماهگي

72

70

9

5/8

12 ماهگي

76

74

10

5/9

18 ماهگي

82

81

5/11

5/10

24 ماهگي

88

87

5/12

12

30 ماهگي

92

91

5/13

13

3 ساله

96

95

5/14

14

5/3 ساله

99

98

16

5/15

4 ساله

103

102

5/16

16

5/4 ساله

107

105

5/17

17

5 ساله

110

108

5/18

5/17

5/5 ساله

113

112

5/19

5/18

6 ساله

116

115

5/20

5/19

7 ساله

122

121

23

22

5/7 ساله

124

124

24

23

8 ساله

127

126

25

25

http://shokoofeha.org/MATALEBE%20ELMI.htm
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۶ساعت 12:12  توسط اکبر ستاری  |